datenschuzt

Privacy beleid

We vinden het belangrijk om je te informeren over het soort, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens hebben betrekking op alle informatie die direct of indirect betrekking heeft op jou persoonlijk. Dit omvat bijvoorbeeld je naam, je adres, je e-mailadres, elektronische identificatiegegevens en je surfgedrag als je door deze informatie of door bepaalde acties identificeerbaar bent.

Wij gebruiken beveiligde SSL-verbindigen op onze website om je persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud te beschermen (bijv. voor bestellingen of Click & Collect-reserveringen).

Als je vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van je persoonlijke gegevens, of als je informatie wilt verkrijgen, gegevens wilt corrigeren, blokkeren of verwijderen, of als je een eventuele toestemming wilt intrekken of bezwaar wilt maken tegen een bepaalde gegevensverwerking, kan je contact opnemen met de verantwoordelijke persoon of met onze functionaris voor gegevensbescherming die hieronder staat vermeld.


 

 

I. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke persoon in de zin van artikel 4, lid 7, van de basisverordening over gegevensbescherming (DS-GVO), andere in de lidstaten van de Europese Unie geldende wetgeving over gegevensbescherming en andere verordeningen over gegevensbescherming is de:

ANWR Media GmbH

North-West Ring-Str. 11

63533 Mainhausen

Telefoon: +49 6182 928-2274

fax: +49 6182 928-82274

E-mail: service@sport2000.de

Internet: www.sport2000.de

U kunt onze medewerker voor gegevensbescherming bereiken op datenschutz@anwr-group.com of op ons postadres met de toevoeging "Der Datenschutzbeauftragte".

 

II. Uw rechten

1.) Hieronder informeren wij u over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U hebt het recht om gratis

Om bevestiging te vragen of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt (art. 15 DS-GVO),

om informatie aan te vragen over uw door ons verwerkte persoonsgegevens (art. 15 DS-GVO) U kunt met name informatie vragen over de doeleinden van de verwerking, de categorie van de persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht van rectificatie, uitwissing, beperking van de verwerking of verzet, het bestaan van een recht van beroep, de oorsprong van uw gegevens, indien deze niet door ons zijn verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de details van de gegevens,

De onmiddellijke verbetering te eisen van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens (Art. 16 DS-GVO)

Om de verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen, tenzij de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen, om een wettelijke verplichting na te komen, om redenen van algemeen belang of om wettelijke aanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen (art. 17 DS-GVO)

Om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien de verwerking onrechtmatig is maar u weigert deze te verwijderen en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met art. 21 DS-GVO (art. 18 DS-GVO)

Om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat ze worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke partij (art. 20 DS-GVO)

Om uw toestemming aan ons te allen tijde in te trekken. De herroeping van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden tot aan de herroeping.

2.) Als u het recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking ten aanzien van ons heeft doen gelden, zijn wij verplicht alle ontvangers aan wie de u over persoonsgegevens zijn verstrekt van deze rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking op de hoogte te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U blijft het recht hebben om geïnformeerd te worden over deze ontvangers (art. 19 DS-GVO).

3.) U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (https://www.datenschutz.hessen.de/) over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons (art. 77 DS-GVO).

 

III. terbeschikkingstelling van onze website en aanmaak van serverlogbestanden

1.) Wanneer u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server stuurt. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch gezien noodzakelijk zijn voor de weergave van onze website en om de stabiliteit en veiligheid van onze website te waarborgen:

IP-adres

Datum en tijdstip van toegang

Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)

Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)

Toegangsstatus/HTTP-statuscode

de hoeveelheid verzonden gegevens in elk geval

Website waar uw verzoek vandaan komt

Websites die u op onze site oproept

Informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie

Besturingssysteem en zijn interface

Taal en versie van de browsersoftware.

Deze algemene gegevens en informatie worden in de logbestanden van onze server slechts tijdelijk en afzonderlijk van uw persoonlijke gegevens opgeslagen, die u vrijwillig aan ons kunt doorgeven. De gegevens en informatie die anoniem in de logbestanden worden verzameld, worden door ons alleen statistisch geëvalueerd met als doel de gegevensbescherming en -veiligheid in ons bedrijf te verhogen en een optimale bescherming van de door ons verwerkte persoonsgegevens te garanderen.

2.) De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking in verband met de serverlogbestanden is artikel 6, lid 1, S. 1 lit. f DS-GVO. De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor de levering van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie door u wordt beëindigd.

Het verzamelen van gegevens is absoluut noodzakelijk voor de levering en opslag in logbestanden voor de werking van onze website. U heeft dus geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking.

 

VI. registratie op onze website (klantenaccount)

1.) Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om u te registreren en een klantenrekening te openen door het invoeren van persoonlijke gegevens. Voor dit doel worden de volgende gegevens (verplichte gegevens) van u verzameld, aan ons doorgegeven (SSL-gecodeerd) en opgeslagen:

Aanhef

Voornaam, achternaam

Adres (straat, postcode, stad, land)

e-mailadres

Wachtwoord.

Wanneer u zich registreert, slaan we ook uw IP-adres en de datum en tijd van registratie op. Andere gegevens (zoals uw telefoon-/mobiel telefoonnummer of uw geboortedatum) worden alleen door ons opgeslagen als u ons deze gegevens vrijwillig verstrekt. De door u ingevoerde persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor intern gebruik en voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen.

2.) Uw registratie is noodzakelijk als u gebruik wilt maken van aanvullende diensten van ons bedrijf, zoals het afsluiten van koopcontracten via de winkelwagenfunctie. In uw klantaccount kunt u uw persoonlijke gegevens beheren, bestellingen uit het verleden bekijken en openen, evenals facturen, dealer- en productbeoordelingen indienen en uw voorkeursbetalingsmethode bepalen.

3.) De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. a DS-GVO. U heeft de mogelijkheid om de persoonlijke gegevens die u tijdens de registratie heeft opgegeven te allen tijde te wijzigen of deze volledig te laten verwijderen uit onze database. Wettelijke bewaartermijnen blijven hierdoor onaangetast.

4.) U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens te allen tijde intrekken. Indien de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, is een vroegtijdige verwijdering van de gegevens echter alleen mogelijk als er geen contractuele of wettelijke verplichtingen zijn die een verwijdering in de weg staan. De herroeping van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking tot aan de herroeping.

 

V. Gebruik van cookies

1.) Bij het gebruik van onze website maken we ook gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in uw browser of door uw browser worden toegewezen en op de harde schijf van uw computersysteem worden opgeslagen.

Met cookies kunnen we de prestaties en aanbiedingen van onze website verbeteren. Sommige cookies zijn absoluut noodzakelijk voor de werking van onze website. De cookies stellen ons in staat,

om het gebruik van onze website te vergemakkelijken en om onze aanbiedingen effectiever en gebruiksvriendelijker te maken,

om te bepalen of u nog steeds bent ingelogd op uw klantaccount, zodat u uw toegangsgegevens niet opnieuw hoeft in te voeren,

om de goederen die u in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst tijdelijk op te slaan,

om toegang te verlenen tot beschermde gebieden van onze website,

om eerder ingevoerde teksten vast te leggen, zodat ze niet verloren gaan wanneer de pagina wordt bijgewerkt.

2.) We gebruiken twee soorten cookies op onze website: sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die op uw computersysteem worden opgeslagen totdat u onze website verlaat.

Sessiecookies slaan een zogenaamde sessie-ID op, die kan worden gebruikt om verschillende verzoeken van uw browser toe te wijzen aan een gemeenschappelijke sessie. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

Permanente cookies worden op uw harde schijf opgeslagen totdat u ze verwijdert of totdat de cookies hun respectievelijke vervaldatum hebben bereikt.

Wij gebruiken deze permanente cookies om te controleren of u nog bent ingelogd op uw klantaccount (opslagperiode: 1 dag) en, indien nodig, om de door u geselecteerde locatie in de Google Maps-functie op onze website op te slaan (opslagperiode: maximaal 2 maanden).

3.) Naast onze eigen cookies gebruiken we ook zogenaamde third party cookies. Dit zijn externe aanbieders, zoals Google, die ook cookies op uw computersysteem opslaan wanneer u onze website bezoekt, zodat de externe aanbieders de door hen aangeboden diensten kunnen leveren. We zullen u in dit privacy beleid apart informeren over cookies van derden, hun doel en opslagperiode.

4.) De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is artikel 6 lid 1 S. 1 lit. b DS-GVO, indien de verwerking dient ter uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming volgens, in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a DS-GVO of conform Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DS-GVO om onze legitieme belangen in de optimale functionaliteit van onze website en een klantvriendelijke presentatie en evaluatie van uw bezoek te waarborgen.

U vindt gedetailleerde informatie over de daadwerkelijk gebruikte cookies, hun type en opslagduur aan het einde van deze gegevensbeschermingsverklaring.

5.) U kunt uw browserinstellingen individueel configureren om cookies van derden of alle cookies te accepteren of te weigeren. Wij willen u erop wijzen dat u mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken als u de acceptatie van cookies in uw browser deactiveert.

6.) We hebben de toestemmingsbeheertool "consentmanager" (www.consentmanager.net) van Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Zweden, info@consentmanager.net) op onze website geïntegreerd om toestemming te vragen voor gegevensverwerking of het gebruik van cookies of vergelijkbare functies. Met behulp van "consentmanager" heeft u de mogelijkheid om uw toestemming te geven of te weigeren voor bepaalde functionaliteiten van onze website, bijvoorbeeld met het oog op de integratie van externe elementen, de integratie van streaming content, statistische analyse, afstandsmeting en gepersonaliseerde reclame. Met behulp van "consentmanager" kunt u uw toestemming geven of weigeren voor alle functies of uw toestemming geven voor individuele doeleinden of individuele functies. De door u gemaakte instellingen kunnen ook achteraf door u worden gewijzigd. Het doel van de integratie van "consentmanager" is om de beslissing over bovengenoemde zaken aan u over te laten en u de mogelijkheid te bieden om al gemaakte instellingen te wijzigen in het kader van het verdere gebruik van onze website. Bij het gebruik van "consentmanager" worden zowel persoonlijke gegevens als informatie van de gebruikte eindapparaten zoals het IP-adres verwerkt.

Rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, blz. 1, onder c), in verband met Art. 6 lid 3 p. 1 lit. a) in verband met Art. 7 (1) DS-GVO en, subsidiair, lit. f). Onze legitieme belangen bij de verwerking liggen in de opslag van gebruikersinstellingen en -voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies en andere functionaliteiten. "Consentmanager" slaat uw gegevens op.

 

VI. gebruik van onze online shop (bestelfunctie)

1.) Als u in onze online shop wilt bestellen, is het voor het afsluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat u een klantenaccount opent door het invoeren van uw persoonlijke gegevens. Als u ons uw gegevens niet verstrekt, kunt u geen gebruik maken van de bestelfunctie van onze online shop.

Wij verwerken de door u verstrekte gegevens om uw bestelling te verwerken, inclusief onze diensten in geval van herroeping, claims voor gebreken en om uw vragen te beantwoorden.

2.) Uw persoonlijke gegevens worden alleen aan derden doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de verwerking van het contract en de betaling. Derden die in opdracht van ons werken, zoals verzendpartners en betalingsdienstaanbieders, ontvangen alleen persoonlijke gegevens als hun overdracht noodzakelijk is voor de levering van uw bestelling en voor de betalingsverwerking.

Voor de verwerking van retours in het kader van uw wettelijke herroepingsrecht of in het geval van klachten over gebreken, gebruiken wij de in het retourbiljet genoemde partner-dealer als ontvanger van de retourzending. Ons allergrootste belang bij deze verwerking is gebaseerd op de overweging om extra verzendkosten te kunnen vermijden die anders door ons zouden worden gemaakt voor het verzenden van het artikel van onze vestigingsplaats naar onze partner-dealer.

3.) Als u tijdens het bestelproces besluit om met "PayPal" te betalen, worden uw persoonlijke gegevens automatisch aan PayPal doorgegeven. PayPal is een aanbod van PayPal (Europa) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. PayPal treedt op als online betalingsdienstaanbieder en trustee en biedt kopersbeschermingsdiensten aan.

De persoonlijke informatie die bij PayPal wordt ingediend is meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling. Persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van het koopcontract zijn ook gegevens die verband houden met de betreffende bestelling (zoals aantal artikelen, artikelnummer, factuurbedrag en belastingen en andere factuurgegevens).

De overdracht van uw gegevens is noodzakelijk voor de verwerking van betalingen via PayPal en is bedoeld om uw identiteit te bevestigen en uw betalingsopdracht te administreren. PayPal kan uw persoonlijke gegevens doorgeven aan gelieerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers als dit nodig is om de contractuele verplichtingen na te komen of als de gegevens worden verwerkt in opdracht van een bestelling.

De persoonlijke gegevens die wij aan PayPal verstrekken, kunnen door PayPal worden doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Het doel van deze overdracht is om de identiteit en de kredietwaardigheid te controleren. U kunt hier nagaan om welke kredietagentschappen het gaat: www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

U heeft de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens te allen tijde in te trekken bij PayPal. De herroeping van de toestemming heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking tot aan de herroeping, op voorwaarde dat de persoonsgegevens overeenkomstig het contract moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor de verwerking van de betaling.

Het privacy beleid van PayPal is te vinden op www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

4.) Als u tijdens het bestelproces besluit te betalen met "Sofortüberweisung", worden uw persoonlijke gegevens automatisch doorgegeven aan Sofortüberweisung. DIRECTebanking is een aanbod van SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland. Sofortüberweisung neemt de functie van een online betaaldienstverlener over, die een cashless betaling voor producten en diensten mogelijk maakt.

De overdracht van uw gegevens is noodzakelijk voor de betalingsverwerking via Sofortüberweisung en heeft als doel uw identiteit te bevestigen en uw betalingsopdracht te administreren. Sofortüberweisung kan uw persoonlijke gegevens doorgeven aan gelieerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers indien nodig, voor zover dit nodig is voor de uitvoering van contractuele verplichtingen of als de gegevens worden verwerkt in opdracht van een bestelling.

De persoonlijke gegevens die door ons aan Sofortüberweisung worden doorgegeven, kunnen door Sofortüberweisung aan kredietagentschappen worden doorgegeven. Het doel van deze overdracht is om de identiteit en de kredietwaardigheid te controleren.

Op welke gegevensbeschermingsprincipes DIRECTebanking is gebaseerd bij de verwerking van uw gegevens, kunt u het privacybeleid zien dat tijdens het betalingsproces van DIRECTebanking wordt weergegeven.

U heeft de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens te allen tijde te herroepen in verband met Sofortüberweisung. Herroeping van de toestemming heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking tot aan de herroeping, voor zover de persoonsgegevens moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven met het oog op de afwikkeling van de betalingen overeenkomstig het contract.

De gegevensbeschermingsvoorschriften van Sofortüberweisung vindt u hier: https://www.sofort.com/integrationCenter-ger-DE/integration/datenschutz.html

5.) aankoop op rekening

In samenwerking met de Santander Consumer Bank AG ("Santander"), Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach, Duitsland, bieden wij consumenten die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt de betaalmethode "aankoop op rekening" aan.

Bij de keuze van deze betaalmethode dragen wij onze betalingsclaims uit het met u gesloten koopcontract over aan Santander. Santander zal een kredietcontrole uitvoeren voordat hij de opdracht accepteert. Voor dit doel geven wij uw persoonsgegevens (titel, naam, adres, geboortedatum, factuur- en afleveradres, factuurbedrag, samenstelling van het winkelwagentje) door aan Santander, als u akkoord gaat met de doorgifte en verdere verwerking van de gegevens door Santander in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit. a DS-GVO tijdens het bestelproces.

Als u niet akkoord gaat met de overdracht van gegevens aan Santander, kunt u helaas geen gebruik maken van de betaalmethode "aankoop op rekening". In geval van een negatieve kredietcontrole door Santander behouden wij ons het recht voor om u door te verwijzen naar een van onze andere betaalmethoden.

Als de betaalmethode "aankoop op rekening" wordt geaccepteerd, kunt u de koopprijs alleen aan Santander betalen op de rekening die op de factuur staat vermeld met schulddelgingseffect. Wij blijven echter uw contractuele en contactpersoon voor alle andere vragen met betrekking tot de uitvoering van het contract.

Voor meer informatie over het privacy beleid van Santander en de toestemming voor gegevensoverdracht die tijdens het bestelproces is verkregen, klikt u hier:

Santander Privacy beleid

6.) De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens in verband met de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen is artikel 6, lid 1, zin 1, onder b), van de DS-GVO. Voor de acceptatie van artikelen bij retourzendingen door onze partner-retailer is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f DS-GVO de wettelijke basis voor de verwerking.

7.) Wij zijn op grond van de commerciële en fiscale wetgeving verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens in verband met een koopovereenkomst voor een periode van tien jaar op te slaan. Na twee jaar zullen wij de verwerking echter beperken, d.w.z. dat uw gegevens alleen worden opgeslagen om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

VII. Niet-bindende"CLICK & COLLECT" Reserveringen

1.) In samenwerking met onze partner-dealers bieden wij u de eenvoudige en comfortabele mogelijkheid om artikelen rechtstreeks bij de door u geselecteerde partner-dealer te reserveren via de voor u niet-bindende "Click & Collect"-functie. In dit geval leveren wij de reserveringsdienst als dienstverlener voor u en nemen wij alleen de rol van tussenpersoon op ons. U sluit alleen het koopcontract af met de partner-dealer van uw keuze in de winkel.

De "Click & Collect"-aanbiedingen van onze partner-handelaren zijn direct op onze website of via de zogenaamde SPORT 2000®-Plug-in op de websites van onze partner-handelaren beschikbaar. U vindt de contactgegevens van de door u geselecteerde partnerdetailhandelaar in de directe omgeving van de "Click & Collect"-knop of direct op de website van onze partnerdetailhandelaar.

2.) Om een item te reserveren moeten de volgende gegevens worden ingevuld (verplichte velden):

Voornaam

Achternaam

e-mailadres

Mobiel telefoonnummer

Deze gegevens zijn nodig om uw reservering samen met onze partner-dealer te kunnen verwerken. Het mobiele telefoonnummer wordt met name gebruikt om op korte termijn contact met u op te kunnen nemen als het gereserveerde artikel niet op voorraad is of bijvoorbeeld uit de voorraad van een andere vestiging van onze partner-dealer moet worden aangeschaft. In een dergelijk geval willen wij of de door u geselecteerde partnerretailer contact met u kunnen opnemen, ook al bent u al vertrokken en kunt u niet op tijd per e-mail worden bereikt.

Als u uw gegevens niet verstrekt, kunt u geen gebruik maken van de reserveringsfunctie van "Klik & Verzamelen".

Met behulp van de commentaarfunctie in het reserveringsformulier heeft u nog steeds de mogelijkheid om een bericht te schrijven waarmee wij of de partner-dealer rekening zullen houden bij het maken van de reservering.

3.) Uw gegevens worden eerst via het reserveringsformulier (SSL-codering) aan ons doorgegeven en daar verwerkt. Daarna worden uw gegevens door ons per e-mail doorgestuurd naar de door u gekozen partner-dealer voor de verwerking van uw reservering. De partner-dealer en wij bewaren en verwerken de door u verstrekte gegevens voor de verwerking van uw reserveringsaanvraag.

Volgens, in overeenstemming met art. 26 DS-GVO zijn wij samen met de betreffende partner-dealer verantwoordelijk voor de fasen van het verzamelen van uw gegevens via het reserveringsformulier, het doorgeven ervan aan ons en het doorsturen naar de door u geselecteerde partner-dealer voor de verwerking van uw reservering.

Om uw persoonlijke gegevens voor de verwerking van reserveringen via de "Click & Collect"-functie te beschermen, hebben wij met de betreffende partner-dealer een overeenkomst gesloten over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verwerking en over de technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Deze overeenkomst zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens voor de fasen van de gezamenlijke verantwoordelijkheid uitsluitend worden verwerkt voor de verwerking van uw reservering en niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, in het bijzonder voor reclame- en analysedoeleinden die buiten het kader van de in paragraaf XII beschreven gegevensbeschermingsmaatregelen vallen. (Google Analytics) en XII. (Double Click door Google) van dit privacy beleid.

In de overeenkomst hebben wij ook vastgelegd dat wij de informatieverplichtingen richting, tegenover, naar u uit hoofde van de DS-GVO nakomen en dat wij het gemeenschappelijke aanspreekpunt zijn voor de uitoefening van uw rechten.

4.) De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens in verband met een "Click & Collect" reservering is Art. 6 lid 1 zin 1 lit b DS-GVO.

Wij verwijderen de gegevens die in dit kader worden verwerkt nadat de opslag niet meer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke opslagverplichtingen zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als u het niet-bindende gereserveerde artikel niet afhaalt bij de door u geselecteerde partnerhandelaar.

 

VIII. Abonnement op de nieuwsbrief

1.) Op onze website heeft u de mogelijkheid om u te abonneren op een gratis nieuwsbrief, waarmee wij u informeren over onze actuele en interessante aanbiedingen. Om u te abonneren op de nieuwsbrief hoeft u alleen uw e-mailadres in te voeren. Daarnaast worden de volgende gegevens verzameld om uw registratie te kunnen registreren:

IP-adres

Datum en tijdstip van registratie.

2.) Voor de registratie voor onze nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde double-opt-in procedure. Dit betekent dat wij u na uw registratie een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen te bevestigen dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Als u uw registratie niet binnen 24 uur bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch verwijderd.

Na uw bevestiging bewaren wij uw e-mailadres om u de nieuwsbrief te kunnen toesturen. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, onder a), van de DS-GVO. Uw e-mailadres wordt opgeslagen zolang uw abonnement op de nieuwsbrief actief is.

3.) U kunt uw toestemming voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken en zich afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt uw toestemming intrekken door te klikken op de uitschrijvingslink in elke nieuwsbrief e-mail, door gebruik te maken van de uitschrijvingsfunctie die beschikbaar is op onze website of door een e-mail te sturen naar de contactgegevens die zijn vermeld in Sectie I.

4.) Voor het verzenden van onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de diensten van de gecertificeerde Newsletter2Go GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlijn ("Newsletter2Go"). In het kader van de samenwerking met Newsletter2Go dragen wij de gegevens die u tijdens de registratie voor de nieuwsbrief verstrekt over aan Newsletter2Go.

Deze verzending vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO en dient ons rechtmatige belang bij het gebruik van een effectief, veilig en gebruikersvriendelijk systeem voor nieuwsbrieven. De door u verstrekte gegevens (bijvoorbeeld uw e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van Newsletter2Go.

Newsletter2Go gebruikt deze informatie om de nieuwsbrief namens ons te versturen en statistisch te evalueren. Voor evaluatiedoeleinden bevatten de verzonden e-mails zogenaamde webbakens of tracking-pixels (one-pixel beeldbestanden), die op onze website worden opgeslagen.

Op deze manier kunnen we bepalen of er een nieuwsbriefbericht is geopend en welke links zijn aangeklikt, indien van toepassing. Via deze zogenaamde conversie-tracking kunnen we ook analyseren of er na het aanklikken van de link in de nieuwsbrief een voor gedefinieerde actie (bijv. aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden.

Bovendien wordt de in deel III. genoemde technische informatie geregistreerd. De gegevens worden alleen pseudoniem verzameld en zijn niet gekoppeld aan uw andere persoonlijke gegevens. Een directe persoonlijke verwijzing is daarom uitgesloten. Het doel van de verwerking van de gegevens is beperkt tot de statistische analyse van onze nieuwsbrief campagnes. We gebruiken de resultaten van deze analyses om toekomstige nieuwsbrieven te optimaliseren en aan te passen aan de individuele belangen van de ontvangers.

Wij hebben met Newsletter2Go een contract gesloten voor het sluiten van een overeenkomst, die Newsletter2Go verplicht om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en deze niet door te geven aan derden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het volgen van de nieuwsbrief. U kunt de herroeping verklaren door te klikken op de uitschrijvingslink in elke e-mail in de nieuwsbrief, de uitschrijvingsfunctie die beschikbaar is op onze website of door een e-mail te sturen naar de contactgegevens in rubriek I.

De informatie wordt opgeslagen zolang u zich op de nieuwsbrief heeft geabonneerd. Na afmelding voor de nieuwsbrief of uw bezwaarschrift slaan wij de gegevens zuiver statistisch en anoniem op.

 

IX. Productaanbevelingen per e-mail

1.) Als wij uw e-mailadres hebben ontvangen in verband met de aankoop van een product, zullen wij u regelmatig per e-mail informeren over productaanbevelingen, ook als u zich niet heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief. Op deze manier willen wij u graag verder informeren over onze eigen en soortgelijke aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn op basis van uw eerdere bestellingen bij ons.

2.) Rechtsgrondslag voor de verzending van de nieuwsbrief als gevolg van de verkoop van goederen is § 7 lid 3 UWG en art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DS-GVO. Uw e-mailadres wordt hiervoor opgeslagen totdat u bezwaar maakt tegen de verzending van de nieuwsbrief.

3.) Als u geen productaanbevelingen meer van ons wenst te ontvangen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verzending van de nieuwsbrief zonder andere kosten dan de verzendkosten volgens de basistarieven. U kunt uw bezwaar kenbaar maken door te klikken op de afmeldlink in elke nieuwsbrief e-mail, de afmeldfunctie die beschikbaar is op onze website of door een e-mail te sturen naar de contactgegevens in rubriek I.

 

X. Communicatie via e-mail

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het door ons opgegeven e-mailadres. In dit geval worden alleen de persoonlijke gegevens die u ons met de e-mail stuurt, opgeslagen. De gegevens worden alleen gebruikt om uw verzoek te beantwoorden.

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens die u ons in het kader van het verzenden van een e-mail stuurt, is art. 6 lid 1 lit. f DS-GVO.

Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan na opslag is niet langer nodig of beperken de verwerking als er wettelijke verplichtingen tot het bewaren van gegevens zijn. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonlijke gegevens door een e-mail te sturen naar de contactgegevens in rubriek I. De correspondentie kan dan echter niet worden voortgezet.

 

XI. Social Media Plugins en Google Maps

We gebruiken social media plug-ins van Facebook, Google+, Pinterest en Google Maps op onze websites.

1.) Facebook, Google+, Pinterest

a.) U kunt de aanbieder van de betreffende plugin op de betreffende "Share-Button" herkennen aan de beginletter of het logo. Wij geven u de mogelijkheid om rechtstreeks met de aanbieder van de plugin te communiceren via de knop. Alleen als u op een "Share-Button" klikt en deze daarmee activeert, krijgt de aanbieder van de plugin de informatie dat u de betreffende website van ons online-aanbod heeft bezocht. In dit geval worden de gegevens die in deel III. worden vermeld, ook aan de leverancier van de plugin doorgegeven. Door het activeren van de plugin worden uw persoonlijke gegevens doorgegeven aan de betreffende plugin-provider en daar opgeslagen. Volgens Facebook wordt het IP-adres direct na het ophalen geanonimiseerd.

Als u bent ingelogd bij de plugin-provider, worden de gegevens die wij van u verzamelen direct toegewezen aan uw account bij de plugin-provider. Als u op een "Share-Button" drukt en bijvoorbeeld een link naar een van onze aanbiedingen plaatst, slaat de plugin-provider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en communiceert deze publiekelijk met uw contactpersonen.

b.) Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de procedures voor gegevensverwerking, noch zijn wij op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking, de opslagperioden van de aanbieders van de plug-ins. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van de verzamelde gegevens door de plugin-provider.

c.) De aanbieder van de plugin slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het ontwerp van zijn website om aan de behoeften van zijn klanten te voldoen. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd voor de presentatie van op behoeften gebaseerde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u direct contact moet opnemen met de betreffende aanbieder van de plug-in om dit recht uit te oefenen.

d.) Via de plugins bieden wij u de mogelijkheid tot interactie met de sociale netwerken en andere gebruikers, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor u als gebruiker. De wettelijke basis voor het gebruik van de plugins is Art. 6 Para. 1 p. 1 lit. f DS-GVO.

e.) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de desbetreffende aanbieder van de plug-in is te vinden in de verklaringen over gegevensbescherming van deze aanbieders, die hieronder worden verstrekt. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en het instellen van opties om uw privacy te beschermen.

Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA: www.facebook.com/policy.php

Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Californië 94043, USA: www.google.com/policies/privacy/partners/

Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland: policy.pinterest.com/de/privacy-policy en policy.pinterest.com/de/cookies.

De door ons geselecteerde plugin-aanbieders verwerken ook uw persoonlijke gegevens in de VS en hebben deze allemaal ingediend bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.) Google Maps

a.) Op onze website blijven we gebruik maken van de Google Maps service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Dit stelt ons in staat om interactieve kaarten direct op de website te tonen en stelt u in staat om de kaartfunctie te gebruiken in verband met onze diensten.

b.) Door het bezoeken van de website ontvangt Google de informatie die u op de betreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Bovendien worden de in deel III. genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of u bent ingelogd op uw Google-gebruikersaccount of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden toegewezen aan uw profiel op Google, moet u uitloggen voordat u de kaartfunctie gebruikt. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor de doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op behoeften gebaseerde reclame te maken en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u rechtstreeks contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

c.) De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Maps is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de DS-GVO. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door Google is te vinden in het privacy beleid van Google: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en het instellen van mogelijkheden om uw privacy te beschermen. Google verwerkt ook uw persoonlijke gegevens in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

XII. Google-weblettertypen

Onze website maakt gebruik van zogenaamde webfonts, die door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), worden aangeboden voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u een van onze websites bezoekt, laadt uw browser de vereiste webfonts in uw browser cache om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Uw browser maakt hiervoor verbinding met de servers van Google. Dit vertelt Google dat onze website is benaderd via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme presentatie van onze website.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f DS-GVO. Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype van uw eindapparaat gebruikt.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door Google is te vinden in het privacy beleid van Google: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingen om uw privacy te beschermen. Google verwerkt ook uw persoonlijke gegevens in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

XIII Gebruik van Google Analytics

1.) Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Google Analytics maakt ook gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

2.) We gebruiken Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()" om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen te garanderen. Uw IP-adres wordt daarom alleen binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst over de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, naar Google verzonden in een verkorte vorm die het niet mogelijk maakt om conclusies te trekken over uw identiteit.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In dit geval wordt het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

In opdracht van ons zal Google de informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor ons op te stellen en om andere diensten in verband met het gebruik van de website te leveren.

De door Google Analytics verzamelde gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen.

3.) U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware hierop aan te passen of door uw toestemming in onze Consentmanager in te trekken.

Meer informatie over Google Analytics vindt u onder de volgende links:

Gebruiksvoorwaarden voor Google Analytics: www.google.com/analytics/terms/de.html

Overzicht gegevensbescherming: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

Privacy beleid: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

4.) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. We kunnen de verkregen statistieken gebruiken om ons aanbod te optimaliseren en interessanter te maken voor u als gebruiker. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, eerste zin, van de DS-GVO.

Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke gegevens naar de VS worden overgedragen, heeft Google zich onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

XV. Aanvragen en aanvraagprocedures

Wij verzamelen en verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens met het oog op de verwerking van de aanvraagprocedure. De verwerking kan ook elektronisch plaatsvinden als u ons uw aanvraagdocumenten elektronisch stuurt, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f DS-GVO. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van uw gegevens in sollicitaties en in de sollicitatieprocedure door een e-mail te sturen naar de in hoofdstuk I genoemde contactgegevens.

Als wij met u een arbeidsovereenkomst sluiten, worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Als er geen arbeidsovereenkomst met u wordt gesloten, worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na kennisgeving van het afwijzingsbesluit automatisch verwijderd, mits geen andere legitieme belangen de verwijdering in de weg staan. Een ander legitiem belang is bijvoorbeeld onze bewijsplicht in een procedure op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AGG).

 

XVI Online Marketing: Re-Targeting met Criteo

Op het gebied van re-targeting werken we samen met de dienstverlener Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk ("Criteo"). Criteo gebruikt cookies/reclame-ID's op onze website om gegevens te verzamelen over uw surfgedrag (bijv. de producten die u hebt bekeken, aan uw winkelwagen hebt toegevoegd en hebt gekocht). Dit stelt ons in staat om relevante reclame op Criteo's partnerwebsites, apps en e-mails weer te geven op basis van uw eerdere surfgedrag. De advertenties die aan u worden geleverd op de verschillende partnersites zijn gebaseerd op de aanbevelingsalgoritmes van Criteo.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Criteo is artikel 6, lid 1, eerste zin, van de DS-GVO.

Als u deze op rente gebaseerde reclame wilt deactiveren, kunt u uw toestemming te allen tijde via onze Consentmanager intrekken.

Meer informatie over het gebruik van de gegevens en aanvullende mogelijkheden voor het indienen van bezwaar kunt u hier vinden: http://www.criteo.com/de/privacy

 

XVII Routinematige verwijdering en blokkering van uw persoonlijke gegevens

Wij verwerken en bewaren uw persoonlijke gegevens alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of als dit is voorzien door de Europese richtlijnen en verordeningen of andere wetgeving in wet- of regelgeving waaraan wij onderworpen zijn. Als het doel van de opslag niet langer van toepassing is of indien een door de Europese richtlijnen en verordeningen of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist, tenzij u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens na deze termijn.

XVIII Integratie van de Trusted Shop Trustbadge

Voor de weergave van ons Trusted Shops keurmerk en de eventueel verzamelde beoordelingen, en ook het aanbod van Trusted Shops producten voor kopers na een bestelling, is de Trusted Shops trust badge op deze website geïntegreerd.

Dit dient de bescherming van onze in het kader van een belangenafweging overheersende rechthebbenden in een optimale marketing van ons aanbod overeenkomstig art. 6 exp. 1 S. 1 lit. f DSGVO. De trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen.

Bij het oproepen van de trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijv. uw IP-adres, datum en tijd van het gesprek, het overgedragen gegevensvolume en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en het gesprek documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden automatisch overschreven uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site.

Andere persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven aan Trusted Shops als u hiermee heeft ingestemd, besluit om Trusted Shops producten te gebruiken na het afronden van een bestelling of als u zich al heeft geregistreerd voor gebruik. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

 

XIX Recht van het response (Art. 21 DS-GVO)

Als wij uw persoonsgegevens op grond van ons zwaarwegende en gerechtvaardigde belang verwerken in het kader van een belangenafweging overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de DS-GVO, heeft u het recht om op elk moment kosteloos bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken met het oog op direct marketing, hebt u ook het recht om u te allen tijde kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

Gelieve uw bezwaar te richten tot de in punt I. genoemde verantwoordelijke (bijv. per e-mail).